• EN - TR -

ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu metin, veri sorumlusu sıfatıyla Mahir İz Cad. No:25 Altunizade, Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim Hayat Kimya San A.Ş. (“Hayat Kimya” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Çerezlere Dair Bilgilendirme Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli birinci taraf oturum çerezleri ve site kullanım istatistikleri için anonim üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Çerezler vasıtasıyla herhangi bir kişisel veri işlenmemektedir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda,

Çerez Adı Çerez Amacı Çerez Tipi Çerez Süresi
.Cms.Session Oturum güvenlik kontrolü için Birinci taraf oturum çerezi Oturum Süresi Boyunca
culture Dil seçimi için Birinci taraf oturum çerezi Oturum Süresi Boyunca
.AspNetCore.Antiforgery.[ID) Form güvenliği için Birinci taraf oturum çerezi Oturum Süresi Boyunca
_ga Kullanıcıları ayrıştırmak için Üçüncü taraf analiz çerezi 2 Yıl
_ga_[container-id] Oturum durumunu sürdürmek için Üçüncü taraf analiz çerezi 2 Yıl

Tabloda belirtilen çerezler, oturum süresince, kişisel veri içermeden, işleyişi ve güvenliği sağlamak için ve Google Analytics servisi üzerinden tamamen anonim olarak istatistiki bilgiler almak için kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz size ulaşılabilmek ya da pazarlama faaliyetleri için kesinlikle çerezler vasıtası ile toplanmamakta, işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi www.hayat.com.tr web sitesinde bulunan KVKK Başvuru Formu dilekçesi ile Mahir İz Cad. No:25 (34662) Altunizade, Üsküdar / İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ"in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle hayatkvkk@hayat.com.tr adresine iletebilirsiniz.

;